Staneš sa obeťou greenwashingu?

Odpovedz na 10 jednoduchých otázok. Dozvieš sa aká je pravdepodobnosť, že sa staneš obeťou greenwashingu, tj. klamlivej reklamy, ktorá vydáva tovary, výrobky alebo služby za ekologickejšie než v skutočnosti sú.

Na riešenie problému globálneho otepľovania je lepšie

Jadrovú energia považuješ za

Obnoviteľné zdroje energií sú

Elon Musk je

Moderné technológie sú

Udržateľnosť a kapitalizmus sú

Čo je podľa teba lepšie

Na vyriešenie problému globálneho otepľovania musia spoločnosti (firmy)

Aby bola spoločnosť udržateľnejšia, musí spoločnosť ako celok

Uhlíkové vyrovnanie je